Wordpress Skin موضوع:

ویدیوی شاخص وردپرس

نویسنده:

ویدیوی شاخص بجای تصویر شاخص وردپرس

آیا تا کنون خواسته اید که از ویدیو بجای تصویر شاخص در بعضی از قسمتهای وب سایت وردپرسی خود استفاده کنید؟ یا در بعضی باکس ها میخواهید ویدیو نشان دهید بجای تصویر.

شما می توانید با افزونه Featured video plus اینکار را انجام دهید.

(more…)

ادامه مطلب